Styrelsen

Styrelsen för Sällskapsklubben i Gamlakarleby rf. har följande sammansättning för verksamhetsåret 2021:

 

Ordförande Stefan Anderson

Viceordförande Tom Enroth

Sekreterare Niklas Wingren

Ekonom samt upprätthåller medlemsregistret Michael Prest

Medlemmar: Mikael Wiklund, Jan Stenman, Ralf Jansson

Suppleanter: Ben Weizmann, Erik Hagström, Martin Kortell, Tommy Wikman

 

Förstärkta styrelsen:

Elisabeth Anderson, suppleant Martina Rusten

Brit Stenman, suppleant Hamid Ollfat

Mikael Tallqvist, suppleant Ulrika Jansson

Per-Göran Kåla, suppleant Kaisu Kåla

Thomas Renlund, suppleant Gerd Laxåbacka