Sällskapsklubben

Sällskapsklubben i Gamlakarleby grundades 1828 som "Klubbsällskapet i Gamla Karleby". Sedan 1830-talet har klubben haft sitt nuvarande namn. Någon stiftelseurkund har inte hittats, men ett välbevarat protokoll från 1829 berättar om tillkomsten av den anrika klubben.

Att en sällskapsklubb grundades i Gamlakarleby har sin förklaring . Staden upplevde en ekonomisk glansperiod under 1820-talet. Genom affärsbindelser stod borgarna och skeppsredarna i livlig kontakt med utlandet. Redan på grund av affärsbindelserna var det viktigt att borgarna träffades, de var ju också kompanjoner i affärer.

Dessutom var det viktigt att få så noggranna uppgifter som möjligt om de bästa frakterna. När nyhetsmedierna var outvecklade fick man goda tips av borgarkamraterna. När det ekonomiska välståndet och känslan av trygghet ökade, stimulerades sällskapslivet och umgängesvanorna ändrade. Det uppstod ett behov att utbyta tankar om annat än affärer.

Tiderna har förändrats, men fortsättningsvis är Sällskapsklubben en fast punkt i stadens kulturmiljö. Klubben erbjuder utrymmen för möten, fester, middagar och sammankomster av olika slag. I dag behöver man inte vara medlem i Klubben för att ha tillträde till denna oas.

Sällskapsklubben i Gamlakarleby har idag ca 880 medlemmar, av dem är en tredjedel kvinnor. 

------------------------

Sällskapsklubben i Gamlakarleby perustettiin 1828. Tuolloin Kokkolan kaupungin asukasluku oli n. 2000 henkeä. Kaupunki eli kukoistukautta, jonka taustalla oli laivanrakennus, merenkulku ja vilkastuva kaupankäynti. Tätä taustaa vasten syntyi kauppiaitten, laivanvarustajien ja virkamiesten keskuudessa tarve kokoontua keskustelemaan liikeasioista ja pohtimaan ajan tapahtumia.

Sällskapsklubbenin päämäärä oli ja on edelleen "saattaa jäsenet yhteen keskustelemaan yhteiskunnallisista ja ja taloudellisista asioista, sekä huolehtia yhdessäolosta ja viihtyvyydestä". Jäsenmäärä tänä päivänä on n.880, ensimmäiset naisjäsenet otettiin mukaan 1916.

Klubben on avoin kaikille ja tarjoaa kokous- ja ruokailutilat yksityisille, yrityksille ja jarjestöille.